Algemene voorwaarden en clausules

Aansprakelijkheid

Uitgeverij Snoeck zet zich maximaal in om u de meest betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Uitgeverij Snoeck kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is Uitgeverij Snoeck niet aansprakelijk voor de inhoud, het bestaan en eventuele schade van deze andere sites. Uitgeverij Snoeck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.


Auteursrecht en bescherming van persoonlijke levenssfeer

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Uitgeverij Snoeck. Voor de reproductie of het gebruik van (beeld)materiaal is steeds voorafgaande toestemming vereist. U kan hiervoor contact opnemen met info@snoeckpublishers.be. Uitgeverij Snoeck neemt alle voorzorgen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt louter voor interne doeleinden. Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel gebruiken voor het versturen van het bestelde artikel, kunt u ons dit melden per e-mail of per brief naar Uitgeverij Snoeck, Sint Kwintensberg 83, 9000 Gent.Vragen ?

Snoeck Uitgevers info@snoeckpublishers.beContact

Telefoonnummers en adressen.
Klik Hier

 

 

Sint Pietersplein 22 - 9000 Gent  -  +32 (0)9 391 56 51  -